Ik werk met aspecten uit verschillende stromingen waaronder cliënt gerichte therapie, cognitieve gedrags­­therapie, RET (rationeel emotieve therapie), psycho­­dynamische therapie.
Daarnaast werk ik bijna altijd met lichaams­­gerichte methoden. Dat doe ik omdat psychische spanningen meestal ook lichamelijk op een of andere manier vast gaan zitten. Denk bijvoorbeeld maar aan een stijve rug of nek, slaap­problemen, niet kunnen huilen, hoofdpijn.
Meer informatie over lichaams­gericht werken vind u op de website www.SBLP.nl.

Door de combinatie van gesprekken en aandacht voor het non-verbale worden problemen op een snelle en effectieve manier veel helderder. Gevoel en verstand gaan samenwerken in plaats dat ze tegen over elkaar staan. Wat door de gesprekken duidelijker wordt, wordt ook lichamelijk zo ervaren en andersom. Dat maakt dat vaak binnen drie sessies het begin van een nieuw perspectief ontstaat.

Tijd en Focus

Doordat een enkele sessie langer duurt dan gebruikelijk (5 kwartier bij praktijk Hammingh tegen 3 kwartier tot een half uur bijv. bij een regionale instelling van de GGZ) kan er in een enkele sessie veel meer uitgewerkt worden. Er hoeft niet op de tijd gelet te worden omdat de hoeveelheid tijd past bij de diepgang van het gesprek. Juist het moeten stoppen als er net wat diepgang wordt bereikt is in mijn ogen bijzonder ineffectief, en kost daarom op de lange duur juist meer tijd en geld. Het is gangbaar om de praktijk na een sessie te verlaten met een nieuw inzicht wat fundamenteel in je leven uitgewerkt kan worden. Aan het begin is de frequentie vaak een maal in de 14 dagen. Over het algemeen wordt de frequentie vrij snel minder omdat dan het veranderingsproces in gang is gezet. Een traject kan te alle tijden worden stopgezet vanuit de cliënt. Ook enkele sessies kunnen effectief zijn. Om mijn focus scherp te houden ontvang ik een beperkt aantal cliënten per week.

Waar mijn werkwijze in het bijzonder bij aansluit

  • klachten van depressieve aard;
  • klachten die blijven bestaan na toenemend inzicht. Bijvoorbeeld als u wel weet hoe uw patronen of problemen in elkaar zitten, maar daar gevoelsmatig toch niet verder mee komt;
  • klachten die te maken hebben met gecompliceerde relaties. Bijvoorbeeld als u onevenredig veel energie verliest in uw relaties;
  • inmiddels hebben mensen van rond de 10 verschillende nationaliteiten hun weg naar praktijk Hammingh gevonden en zijn naar hun tevredenheid geholpen. Dit komt omdat binnen de praktijk veel aandacht is voor essentiële / universele menselijke waarden. Therapie in Engels is mogelijk.

Over relatietherapie

Er wordt binnen praktijk Hammingh gewerkt met 2 basale uitgangspunten voor relatie­therapie. Dit naast meer algemene werkwijzen.
Het eerste fundamentele uitgangs­punt is dat verschillende waarheden die elkaar tegen lijken te spreken toch beiden volledig waar kunnen zijn. Veel spanningen in relaties hebben te maken met een strijd om het gelijk, waardoor vaak een urgent gevoel van schaarste ontstaat. Het werkt in mijn praktijk snel verruimend en ontspannend als de verschillende inzichten van de partners naast elkaar mogen bestaan, zonder dat daar iets vanaf hoeft te worden gedaan. Aan mij als therapeut is de opdracht om de verschillende waarheden op een nieuwe manier inzichtelijk te maken.
Het tweede uitgangs­punt voor relatie­therapie is dat het belangrijk is, om zo nodig ook af te wisselen met individuele sessies, waarin eigen waarheid wat makkelijker uitgesproken en verkend mag worden. In relaties wordt er vaak ‘op eieren’ gelopen om elkaar niet te kwetsen. De spanning die dit oplevert wreekt zich na een poos vaak toch. Dit terwijl het patroon juist uit liefde ingang wordt gezet. Om dit patroon op een veilig voelende manier te doorbreken kan een individuele sessie een uitkomst zijn.