Kosten

Een kennismaking is gratis, uitgebreid en duurt gemiddeld ruim een uur.
 Zo kan een gedegen afweging gemaakt worden voor een vervolg.

De kosten van een sessie variëren. De kosten voor een individuele therapeutische sessie variëren van € 95 (bijstand- en studententarief) tot € 150 (standaardtarief). Individuele therapie is vrijgesteld van BTW.

Relatietherapie duurt gemiddeld anderhalf uur en is niet vrijgesteld van BTW. De kosten zijn, mede wegens het meer complexe werk, € 250, inclusief 21% BTW, per sessie, standaardtarief. Het bedrag is inclusief aanvullende begeleiding tussen sessies door per email of telefonisch. Deze aanvulling kan tussentijdse onduidelijkheden of escalaties voorkomen.


Het bedrijfstarief voor coaching is € 280 per sessie inclusief 21% BTW. 
De prijs voor Individuele coaching voor particulieren is hetzelfde als therapie, ook afhankelijk van inkomen, plus 21% BTW.

Bij afmelding binnen 48 uur wordt ongeacht de reden, standaard het halve bedrag in rekening gebracht. Dit om de schade te delen.


Contacten met verzekeraars en vergoedingen

Door een andere vervolgopleiding (gericht op lichaamsgerichte therapie) na de universitaire studie is het contact met verzekeraars binnen praktijk Hammingh anders dan binnen een eerstelijns-psychologische praktijk. 

Dat betekent:


  • geen wachttijd of procedure via de huisarts;
  • meer privacy. Er wordt geen diagnose of behandelplan aan de verzekeraar doorgegeven;

  • langere sessies dan de verzekeraar toestaat in een reguliere praktijk, zodat het proces binnen een sessie goed afgerond kan worden;
  • voor een lijst van toegezegde vergoedingen klik hier;
  • wat niet wordt vergoed wordt veelal gezien als een uiterst waardevolle investering in eigen ontwikkeling en herstel.

Relatietherapie en coaching worden in het algemeen niet vergoed door verzekeraars. Coaching voor het bedrijfsleven en zelfstandigen wordt tot de bedrijfskosten gerekend en die kosten zijn aftrekbaar voor de belastingen. 

Privacy, klachten en algemene informatie

Voor omgang met uw privacy verwijs ik u graag naar deze pagina.

Klachtenprocedure is officieel geregeld via de geschillen­commissie complementaire behandel­vormen, de CAM coop. Ook mijn beroeps­vereniging de SBLP heeft een stappenplan mocht u ontevreden over iets zijn. Natuurlijk hoop ik dat het zover niet komt. Uiteraard sta ik open voor uw feedback.

Praktijk Hammingh staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56903359.
Btw nummer: NL002007036B89