‘Het zijn niet de gebeurtenissen die mensen angstig maken,
maar de wijze waarop de mensen ze bekijken.’

Uitspraak van de Griekse wijsgeer Epictetus (ong. 100 na CHR)